สีเรืองแสง

สีเรืองแสงของเรานั้นคัดสรรค์คุณภาพมาอย่างดี มีความยึดเกาะสูง สามารถเรืองแสงในที่มืดได้เป็นเวลานานๆ โดยระยะเวลาในการเรืองแสงนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ได้ดูดซับพลังงานแสง หากได้รับแสงเป็นเวลานานๆก็จะสามารถเรืองแสงได้เป็นเวลานานมาก และถ้าสีเรืองแสงนั้นได้รับแสงที่มีความเข้มข้นสูงเช่น ไฟจากหลอด Black light แสงที่เรืองออกมาก็จะสว่างมากกว่าปกติอีกด้วย สีเรืองแสงมีอายุการใช้งานที่นานมากโดยสามารถได้นานมากกว่า 10 ปี ทั้งยังไม่มีสารพิษ กัมมันตภาพรังสี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สีเรืองแสง Blacklight สำหรับทาหน้า

( สินค้าหมด )

สีเพ้นเรืองแสงขนาด 20 cc

( สินค้าหมด )