หากนำแท่งเรืองแสงไปแช่เย็นจะเกิดอะไรขึ้น

คุณอาจเคยได้ยินว่า การนำแท่งเรืองแสงไปแช่ไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นนั้นจะทำให้แท่งเรืองแสง สามารถเรืองแสงได้ใหม่อีกครั้ง แต่ความจริงแล้วแล้วไม่ใช่อย่างนั้น การนำการนำแท่งเรืองแสงไปแช่ในตู้เย็นนั้น เป็นเพียงแค่การทำให้แท่งเรืองแสงหยุดทำงานชั่วขณะเท่านั้น เนื่องจากอุณหภูมิมีผลกระทบต่อปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นในแท่งเรืองแสง มาก การลดอุณหภูมิความร้อนโดยการแช่แข็งจะทำให้ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นจะ ชะลอตัว จนถึงช่วงเวลาหนึ่งสารทั้งสองตัวที่อยู่ในแท่งพลาสติกจะแข็งตัวทำให้ ปฏิกิริยาทางเคมีหยุดลง และแสงจะค่อยๆดับลง แต่หากเมื่อใดเรานำแท่งเรืองแสงนั้นออกจากตู้เย็น อุณภูมิก็จะเพิ่มขึ้นทำให้แท่งเรืองแสงสามารถเรืองแสงได้อีกครั้ง

 

หากกลับกัน ถ้าแท่งเรืองแสงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ความร้อนสูง ก็จะทำให้เกิดการเริ่งปฏิกิริยาทางเคมีส่งผลให้แท่งเรืองแสงสามารถส่องแสง ได้สว่างมากขึ้น ในขณะที่ระยะเวลาในการเรืองแสงก็จะลดลงด้วยเช่นกัน

 

คำเตือน: ห้ามนำแท่งเรืองแสงที่ถูกแช่แข็งแล้วไปเข้าไมโครเวฟเพื่อละลายน้ำแข็งโดย เด็ดขาด เนื่องจากของเหลวที่อยู่ภายในแท่งเรืองแสงนั้นจะเป็นสารเคมีที่ไม่เป็นอัต รายก็ตามแต่เมื่อโดนความร้อนสูงมากๆอาจทำให้เกิดการละลายหรือระเบิดขึ้นได้